Home

Introductie

Er zijn twee lidwoorden in de Nederlandse taal: nl voor zelfstandige naamwoorden met mannelijke en vrouwelijke geslacht en het voor neutrale zelfstandige naamwoorden. Nederlandse moedertaalsprekers weet meestal intuïtief wat het lidwoord van elk zelfstandig naamwoord. Non-native sprekers moeten echter onthouden van de lidwoorden. Er zijn verschillende regels en richtlijnen bepalen de statuten bepaalde categorieën van zelfstandige naamwoorden. Maar pas op uitzonderingen.

Lidwoord ‘De’

De volgende categorieën van zelfstandige naamwoorden hebben voornamelijk lidwoord de:

Bomen, planten en vruchten: beuk, roos, struik, banaan;
Namen van rivieren en bergen: Rijn, Mont Blanc;
Getallen en tekens: zes, z;
Zelfstandige naamwoorden aanwijzing van een persoon: agent, bankier, chauffeuse;
maar pas op: het Kamerlid en het afdelingshoofd.
Bovendien hebben de woorden met de achtervoegsels hieronder in het lidwoord de:

-heid, -nis: beleefheid, begravenis;
-de, -te: aarde, schaamte;
maar collectieve zelfstandige naamwoorden met het voorvoegsel ge-zijn neutraal: het gebergte;
-ij, – erij, – arij, – enij, – ernij: partij, boerderij, huichelarij, artsenij, lekkernij;
echter: het schilderij;
-ing, – st (na de hoofdmap van een werkwoord): verzekering, komst;
-ie,-tie, – sie, – logie, – sofie, – agogie: premie, ambitie, conclusie, analogie, filosofie, pedagogie;
-iek, -ica: fabriek, mechanica;
echter neutraal zijn: het antiek, het elastiek en het publiek;
zowel de en het zijn mogelijk voor: diptiek, koliek, mozaïek, portiek, reliek, triptiek;
-theek, – teit, – iteit: discotheek, majesteit, universiteit;
-tuur, – suur: cultuur, dressuur;
echter: het bestuur, het creatuur en de of het montuur;
-ade, – ide, -ode, – ude: salade, astroïde, barcode, fraude;
echter: woorden in het noncount met het achtervoegsel – ide zijn neutraal, voor voorbeeld kaliumjodide en oxideperoxide.
-ine, – se, -leeftijd: lawine, hypothese, afpersing;
echter: het percentage en de of het personage en spanning;
-sis, -tis,-xis: scepsis, hepatitis, syntax;
echter: het chassis.

Lidwoord ‘Het’

De volgende categorieën van zelfstandige naamwoorden hebben voornamelijk lidwoord het:

Verkleinwoorden: boompje, tafelje, glaasje;
Namen van talen: Duits, Chinees;
Namen van landen en plaatsen: het multiculturele Nederland, het Irak van voor de oorlog;
Metalen: aluminium, goud;
Compas direcitons: zuiden, noordoosten;
Sport en spel: voetbal, poker, biljart;
Woorden met twee lettergrepen met voorvoegsels worden-, ge-, ver- en ont-: beslag, gebit, verslag en ontzag;
Zelfstandige naamwoorden met achtervoegsels – isme, – ment, – sel en – um: kapitalisme, abonnement, stelsel en aquarium;
echter: de of het mengsel, de cement.
Let op: dit is alleen van toepassing op zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Alle zelfstandige naamwoorden in het meervoud zijn de lidwoord.

Zelfstandige naamwoorden met beide lidwoorden

Er zijn ook verschillende woorden, die de zowel het lidwoord wellicht. Het lidwoord bepaalt in sommige gevallen, de betekenis van het woord:

de bos (bundel), het bos (bos);
de golf (Golf), het golf (sport);
de zeem (padden), het pad (het pad).
Soms beide lidwoorden zijn mogelijk: folie, kilo, matras.

Bron: de-of-het.nl & van dale

Advertenties
Panel 1

Over

Deze pagina is gemaakt omdat ik heb gemerkt dat er nog veel vragen zijn over de verschillende lidwoorden in de Nederlandse taal. Wanneer je nu “de” moet gebruiken, en wanneer “het”. Wij willen je bij welklidwoord graag helpen, omdat dit makkelijker is dan het constant op onzetaal of welk lidwoord op te moeten zoeken. Vandaar dus deze site! Ik hoop dat je kunt vinden wat je zoekt hier

Panel 2

Contact

Dit is een contactpagina met enkele contactgegevens en een contactformulier.